POLÍTICA DE PRIVACITAT

EL que es fa i no es fa amb les teves dades personals a aquesta web ho trobaràs aquí.
Aquesta política expressa com es tractarà i protegirà la informació personal de totes les persones que es relacionen amb Bombers Voluntàris de Ribes de Freser mitjançant aquest lloc web. Si us plau, heu de llegir tots els apartats de l’Avís Legal, de la política de cookies i de la present política de privadesa abans d’utilitzar aquest web.
De conformitat amb el que disposa el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril del 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, L’Associació de Bombers Voluntaris de Ribes de Freser, t’informa que, mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privadesa, prestes el teu consentiment exprés, informat, lliure i inequívoc perquè les Dades que proporciones, i sobre les quals s’apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes a la normativa vigent, siguin tractats per L’Associació de Bombers Voluntaris de Ribes de Freser, com a responsable del tractament.

Actualment, aquesta web no recopila dades personals dels seus usuaris. Per tant, no demanem ni tractem dades personals de cap dels seus visitants.
Si en el futur, us demanessim dades ja us informarem de quin tractament i sota quina base legal treballem.