AVÍS LEGAL

Estàs en un espai compromès amb els drets dels seus usuaris i per aquesta raó, tindràs màxima transparència i rigor sobretot que necessites saber sobre aquesta web.

Aquesta web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic (LSSICE o LSSI).

RESPONSABLES D’AQUESTA WEB

Denominació social: Associació de Bombers Voluntaris de Ribes de Freser
NIF: G-17939356
Correu electrònic: bombers@bombersribes.cat
Domicili social: C/Escorxador s/n

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS D’AQUESTA PÀGINA WEB

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb L’Associació de Bombers Voluntaris de Ribes de Freser (D’ara en endavant Bombers Voluntaris de Ribes de Freser).
D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web.

Pel que fa als continguts d’aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització dels Bombers Voluntaris de Ribes de Freser, com a legítims titulars.
  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de nosaltres com a legítims titulars.
  • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web www.bombersribes.cat, l’usuari es compromet a no portar a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Bombers Voluntaris de Ribes de Freser o de tercers, o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal www.bombersribes.cat, o que impedís, de qualsevol manera, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, www.bombersribes.cat no pot garantir la inexistència de codi maliciós o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts a els mateixos, encara que posem tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABLES

Bombers Voluntaris de Ribes de Freser no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

  • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts.
  • L’existència de codi maliciós (malware), programes maliciosos o lesius en els continguts.
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
  • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
  • El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Amb caràcter general les relacions entre Bombers Voluntaris de Ribes de Freser i els
usuaris dels seus serveis telemàtics presents en aquesta web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de la província de Girona.

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre les condicions d’aquest Avís Legal o qualsevol comentari sobre el portal www.bombersribes.cat, per favor dirigiu-vos a bombers@bombersribes.cat.

L’Avís Legal ha estat actualitzat per darrer cop el febrer de 2023.