MAPA DE PERILL D'ALLAUS AL PIRINEU CATALÀ

Escala de perill d’allaus i recomanacions associades.

Qualsevol allau pot ser mortal.

• Les allaus de neu són de dimensions variables. N’hi ha de grans dimensions, que arriben fins al fons de les valls després de recórrer centenars de metres, fins i tot quilòmetres, i d’altres de petites dimensions, que poden avançar algunes desenes de metres. Fins i tot una d’aquestes allaus petites té la capacitat de causar la mort a una persona.

L’escala de perill d’allaus.

• L’escala europea de perill d’allaus consta de cinc graus:del grau 5, Perill moltfort al grau 1, Perillfeble.

Informeu-vos si viviu o us desplaceu al Pirineu i sectors propers.

• Presteu molta atenció a les prediccions meteorològiques i d’allaus oficials, així com a l’estat de les carreteres.

• Ateneu a les indicacions dels serveis de carreteres i de Protecció Civil.

Escala europea de perill d’allaus

GRAU DE PERILL

ESTABILITAT DEL MANTELL NIVAL I PROBABILITAT DE DESENCADENAMENT

CONDICIONS

AFECTACIÓ

NIVELL 5
MOLT FORT

La inestabilitat del mantell nival és generalitzada. Caigudes espontànies de grans allaus.

Condicions molt desfavorables. Es recomana renunciar a sortir a la muntanya.

Afectació generalitzada a carreteres de muntanya. Afectació probable a zones habitades. Activació en alerta del Pla especial d’emergències per allaus a Catalunya ALLAUCAT. Seguiu atentament les prediccions d’allaus i meteorològiques oficials, així com l’estat de les carreteres. Manteniu-vos informats a través de la ràdio i/o la televisió i estigueu pendents de les indicacions de Protecció Civil i de les autoritats municipals.

NIVELL 4
FORT

El mantell nival està feblement estabilitzat a gran part dels pendents suficientment drets. Probable desencadenament espontani d’allaus de mida mitjana o gran.

Condicions desfavorables. Cal limitar les excursions a terrenys de poc pendent. Es requereix molta experiència en l’apreciació del perill.

Afectació generalitzada a carreteres de muntanya. Afectació possible a zones habitades. Seguiu atentament les prediccions d’allaus i meteorològiques oficials, així com l’estat de les carreteres.

NIVELL 3
MARCAT

El mantell nival està moderadament a feblement estabilitzat en nombrosos pendents suficientment drets. En alguns casos hi pot haver allaus espontànies de mida mitjana, aïlladament alguna de mida gran.

Condicions parcialment desfavorables. Eviteu pendents drets, d’exposició i altitud indicades al Butlletí de perill d’allaus. Es requereix experiència en l’apreciació del perill.

Afectació probable a carreteres de muntanya. Seguiu les prediccions d’allaus i meteorològiques oficials, així com l’estat de les carreteres.

NIVELL 2
MODERAT

El mantell nival està moderadament estabilitzat en alguns pendents suficientment drets. A la resta està ben estabilitzat. És improbable que hi hagi allaus de mida gran.

Condicions favorables en gran part. S’aconsella planificar acuradament les excursions i ser prudents en els passatges sobre pendents drets

Possible afectació ocasional i lleu en carreteres de muntanya

NIVELL 1
FEBLE

El mantell nival està ben estabilitzat en la majoria dels vessants. Poden haver caigudes espontànies de petites allaus.

En general, condicions segures. Les excursions són possibles gairebé sense restriccions.

Sense afectació.